Gratis levering med

FRI HJEMLEVERING I HELE NORGE MED

+100.000 SOLGTE I NORDEN

Hjem / Nyheter/Blogg

WellO2

Ny klinisk studie: Pusting med motstand kombinert med damp økte klart pustekapasiteten og forbedret lungevolum

15 minutter trening/dag i fire uker med WellO2 betydelig økt lungefunksjon hos personer med astma

Astma er den vanligste lungesykdommen i Norge og rammer omtrent 400 000 mennesker. Symptomene og lungefunksjonen til personer med mild astma bedres med astmamedisiner – derimot øker ikke styrken til luftveismusklene ved medikamentell behandling. I mer alvorlige tilfeller er ikke medisinene nok til å eliminere alle symptomer og forbedrer ikke lungefunksjonen tilstrekkelig. Pustetrening, hvor pust med motstand kombineres med varm vanndamp, er ikke tidligere studert klinisk i behandling av astma. En ny studie viser at metoden gir en betydelig forbedring av pustemuskelstyrke og lungefunksjon.

Resultatene av den kliniske studien utført i Finland ble presentert i begynnelsen av september på ERS 2022-kongressen til European Pulmonary Society i Barcelona. Resultatene viser at lett daglig trening, der motstandspust kombineres med varm damp, økte pustemuskelstyrken med 12-20 prosent på bare fire uker. I tillegg ble det funksjonelle volumet av lungene betydelig forbedret.
 
45 personer med mild eller moderat astma deltok i studien. Gjennom hele studien brukte de jevnlig sin egen tilpassede astmamedisin. Pasientene ble tilfeldig delt inn i en forsøksgruppe og en kontrollgruppe. Forsøkspersonene brukte pusteapparatet WellO2, som kombinerer motstand og damp. Kontrollgruppen fortsatte livet som før.

Unik metode og forskningsstudie

Pustetrening, hvor motstand ved inn- og utpust kombineres med varm damp, er ikke tidligere studert klinisk ved behandling av astma. Respiratorisk muskelstyrke ble vurdert ved å måle maksimalt luftveistrykk under inn- og utpust. Lungevolum og respirasjonsluftstrøm i lungene ble målt ved spirometri.

 
– Jo bedre tilstand luftveismusklene er i, jo lettere er det å puste selv for astmatikere, hvis luftveier har en tendens til å trekke seg sammen på grunn av ulike stimuli. Styrket luftveismuskulatur reduserer lungepasienters kortpustethet ved anstrengelse og hjelper dem lettere å takle alvorlige lungeinfeksjoner, for eksempel i forbindelse med koronasykdom, sier emeritusprofessor i klinisk fysiologi, Anssi Sovijärvi.
 
– Det er derfor viktig å styrke pustemuskulaturen. Dette kan gjøres effektivt og komfortabelt med motstandspust. I studien ble damppusting kombinert med motstandspusting. Økt pustestyrke har lenge vært kjent for å redusere tendensen til luftveiene til å trekke seg sammen og lette fjerning av slim fra lungene til astmatiske pasienter, fortsetter Sovijärvi.

Forfatterne av studien og publisering av resultater

Effektene på lungefunksjonen av motstands- og damppustetrening ved stabil astma

Forfatterne av studien er respirasjonsspesialist (Master of Health Care) og sykepleier, Katri Lindberg, phil dr (biokjemi) Ilpo Kuronen, øre-, nese- og halsspesialist Jukka Heinijoki og emeritus professor i klinisk fysiologi, Anssi Sovijärvi. Hovedresultatene av studien ble presentert på ERS 2022-kongressen i Barcelona i begynnelsen av september. Kongressen arrangeres av European Respiratory Society, som er Europas største vitenskapelige og forskningsorganisasjon med fokus på lungesykdommer. Organisasjonen omfatter mer enn 35 000 medlemmer.
 
Oppsummering av studien:
Introduksjon: Intensiv pustetrening med motstand forbedrer lungefunksjonen hos astmatikere, men effekten av lett eller moderat trening er kun studert i mindre grad.
 
Mål: Å undersøke effekten på lungefunksjonen under lett resistenspusting i kombinasjon med damp, hos pasienter med medisinsk behandlet astma.
 
Metode: Voksne med mild til moderat astma (N=45) ble tilfeldig delt inn i to grupper A (N=25) og B (N=20). Gruppe A brukte WellO2 til å utføre 15 minutters motstandsøvelser én gang om dagen i fire uker, som inkluderte inhalering av varm vanndamp. Gruppe B fortsatte sitt normale liv uten endringer. Den ekspiratoriske og inspiratoriske pustemotstanden ble justert til 30 % av den individuelle MEP-verdien (Maximum Expiratory Power). Alle forsøksdeltakerne brukte minst to inhalerte medisiner foreskrevet for lungesykdom gjennom hele studien. Spirometrivariablene MEP og MIP, ble målt i gruppe A og gruppe B før og etter studien ved samme måleintervall.
 
Resultater: Grunnverdiene for måling av lungefunksjonen til gruppemedlemmene skilte seg ikke signifikant fra hverandre. Følgende verdier målt ved slutten av eksperimentet forbedret seg betydelig mer i gruppe A enn i gruppe B: MEP (gjennomsnittlig +12,4 %, vs. +3,5 %, p=0,047), MIP (gjennomsnittlig +20,1 % vs. + 0,82 %, p=0,046), VC (gjennomsnittlig +3,7 % vs. 1,5 %, p=0,017) og FET (gjennomsnittlig +15,5 %, vs. -5,0 %, p= 0,024). I gruppe A var forbedringen fra baseverdiene svært signifikant: MEP (p=0,004), MIP (p<0,001), VC (p<0,001) og FET (p<0,001). Ingen negative effekter av treningen ble notert.
 
Konklusjon: Lett daglig motstandspusting kombinert med damp i fire uker øker respiratorisk muskelstyrke og vitalkapasitet (VC) hos pasienter hvis astma behandles med tradisjonell lungemedisin.

Astma er en folkesykdom

I Norge lider rundt 400 000 mennesker av astma. Astma hos barn er også vanlig, med en prevalens i Norge på 8–10 prosent i skolealder.

Ifølge en rapport fra Global Asthma Network lider 334 millioner mennesker over hele verden av astma. Det er den vanligste kroniske lungesykdommen i verden.
 
Den kliniske studien viser at personer med diagnosen astma, i tillegg til medisiner, kan forbedre lungefunksjonen og føle seg bedre gjennom en kort daglig pusteøvelse.
 
Vedlegg:
Effekter av mottrykkpusting med dampinhalasjon på lungefunksjonen ved stabil astma. >
 
Mer informasjon:
WellO2 Oy. Kontaktperson Sverige/Norge:
Patrik Wigelius, Nordensjef, +46 76 14 14 100, patrik.wigelius@wello2.com
 
En av forfatterne av forskningsrapporten, Ilpo Kuronen, er minoritetseier i WellO2, som utvikler utstyr for pustetrening. Katri Lindberg jobber i WellO2 Oy som ekspert på lungesykdommer. De andre forfatterne har ingen bånd til Wello2 Oy.
 
Wello2 er et allsidig pustetreningsverktøy som kombinerer motstand ved inn- og utpust med damp. Det er en internasjonalt patentert finsk innovasjon med over 100 000 brukere. Enheten er tilgjengelig i apotek, hjemmeelektronikkbutikker, velassorterte spesialbutikker og fysioterapibedrifter, samt i nettbutikken WellO2. www.wello2.no, www.nordicbreathing.com

Artikkel i VG: Så enkelt kan du trene pusten

De fleste vet at vi må trene for å beholde muskelstyrken. Men mange er kanskje ikke klar over at også pustemuskulaturen trenger trening.

– Ved pustetrening får pustemuskulaturen bedre kondisjon. Det kan hjelpe oss å takle akutte og alvorlige lungeinfeksjoner bedre, slik at lungens funksjon blir bedre, sier professor emeritus i klinisk fysiologi, Anssi Sovijärvi.

Lungenes funksjon forbedres om man aktivt trener denne muskulaturen, mener professoren. I en kronikk i Gøteborgs-Posten får han støtte av professor ved Gøteborgs universitet, Bo Lundbäck.

«Det er på høy tid at helsetjenesten anbefaler regelmessig pustetrening, både for pasienter som trenger å komme seg fra covid-19, og pasienter i ulike risikogrupper», skriver Lundbäck og Sovijärvi i kronikken.

– Pustemuskulaturen må man trene opp, spesielt om man er overvektig, sier Sovijärvi.

Bukfett kan føre til at luftveiseffektiviteten i de nedre delene av lungene forverres, og at lungens oksygenopptak reduseres, forklarer professoren:
– De som har bukfedme og får covid-19 havner oftere på intensiven fordi de ikke klarer å puste så bra.

– Veldig bra om man har KOLS
Bukfedme øker trykket i bukhulen, og motvirker mobiliteten i mellomgulvet - den største luftveismuskelen.
– Da fungerer ikke mellomgulvet så bra. Men om man trener pusten kan man forbedre mellomgulvets styrke og rørlighet.

Man åpner da også de tynne luftrørene i lungene, så pustekapasiteten forbedres.
– Det er veldig bra om man for eksempel har KOLS eller astma. Pustetrening gjør det lettere å puste inn oksygen, sier Sovijärvi.

Ventilasjonen i lungene skal dessuten bli mer jevn, alle deler i lungene får bedre funksjon og blir mer effektive.

Pusten kan trenes på ulike måter, blant annet gjennom kondisjonstrening som jogging, sykling og rask gange.
– Men det er ikke like effektivt som å puste mot et mottrykk, for da trenes også mellomgulvet og brystmusklene.

Dype pust kan hjelpe
Det viktigste er at man puster dypt og trener musklene rundt brystet og mellomgulvet. Hvor effektiv treningen er, kommer an på mottrykket og hvor stort volum av luft man puster inn.
– For at det skal være effektivt skal man puste inn så mye man kan. Å bare sitte og ta dype pust for seg selv hjelper også, om man gjør det mange ganger og ofte.

Dyp pust er noe man blant annet bruker i yoga. VG har tidligere skrevet om åtte enkle yoga-øvelser du kan gjøre ute.

Pustetening kan også hjelper pasienter etter bukoperasjoner og operasjoner i lunger og bryst. Det skal også være gode øvelser for eldre, ettersom at ventilasjonskapasiteten forverres med alderen.

En 70-åring har bare halvparten av en 20-årings ventilasjonskapasitet. Når brystet blir stivere med alderen, og elastisiteten i lungevevet avtar, minsker også lungevolumet.

Her kan du bestille WellO2 >>

Aldringsprosessen kan bremses

Denne prosessen kan bremses med regelmessig pustetrening, mener Sovijärvi.
Pustetrening kan også hjelpe mot covid-19, sier professoren:
– Vi ser nå at pustetrening kan forkorte restitusjonstiden og ha en forebyggende effekt på covid-19. Risikoen for intensivbehandling ved covid-19 minsker også.

Å trene pusten kan dessuten redusere symptomer som hoste og slim.

– Hvis man har KOLS - når må man begynne med pustetrening for at det skal ha effekt?
– Det er nok individuelt. Men det hjelper alltid å trene pusten - uansett om man har svak eller kraftig KOLS. Men om man har kraftig KOLS hjelper pustetrening relativt sett mer enn ved lindring av KOLS.

– Så det er aldri for sent for KOLS-pasienter å begynne?
– Nei, nei, absolutt ikke. Å begynne treningen hjelper alltid ved KOLS, mer eller mindre. Det er effektivt. Det hjelper på en annen måte enn medisinene.

Det finnes også tekniske hjelpemidler, der du puster mot et mottrykk. Det går også an å benytte et type pusteapparat der du puster inn varm vanndamp. Det løser opp slim og skal forbedre lungenes funksjon, forklarer professoren:
– Hos pasienter med KOLS som har mye slim i luftveiene kan det hjelpe, slik at slim kommer lettere opp.

Slik trener du pusten selv
Dette trenger du:
En flaske som rommer minst en liter.
Et smalt sugerør.
• Vann.

  Dette gjør du:
  1. Fyll flasken med en liter vann.
  2. Sett ned et tynt sugerør rundt ti centimeter ned i vannet.
  3. Pust dypt, og pust inn så mye du kan.
  4. Sett sugerøret i munnen, og pust ut luften ganske langsomt gjennom sugerøret i vannet. Selve utpustingen pleier å ta mellom to og fire sekunder.
  5. Når du skal puste inn igjen så slipper du sugerøret med munnen, tar et dype åndedrag og begynner på nytt.
  6. Gjenta inn- og utpustingen ti ganger.
  7. Gjør hele denne prosedyren to ganger om dagen.

  Professoren forklarer hvorfor:
  – På denne måten skal man få et mottrykk som er ti centimeters vanntrykk. Sugerøret skal være ganske smalt for at man skal få dette mottrykket.

  Her kan du bestille WellO2 >>

  Vet for lite
  I april i fjor begynte kjendiser som har vært corona-syke, å anbefale en pusteteknikk som en britisk lege delte på Youtube, skiver Forskning.no.

  I denne videoen anbefaler legen å ta dype pust og holde den litt før man puster ut igjen. Etter fem repetisjoner anbefaler han å avslutte med et kraftig host.

  Men kan slike pusteøvelser hjelpe en person med covid-19-infeksjon?
  Det er usikkert, sa Hege Clemm til Forskning.no i 2020. Hun er overlege ved Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland universitetssykehus.
  – Vi vet for lite om covid-19 til å si om pusteøvelser kan hjelpe, og da eventuelt hvilke, sa Clemm, ifølge forskningsmagasinet.

  Det finnes ulike pusteøvelser og hjelpemidler for å trene pust, ifølge Clemm. Resultatene av forskningen på disse er sprikende, sa overlegen:
  – Både resultat og metode varierer med tanke på hva en ønsker å oppnå, og hvilken grunntilstand pasienten har.
  – Derfor må pusteøvelsene og hjelpemidlene tilpasses hver enkelt pasient, og det vil ikke være et generelt råd eller tiltak, sa hun til Forskning.no.

  Hun presiserer at alle som får luftveisproblemer og som mistenker at de kan ha covid-19, må ta kontakt med lege.

  Finsk innovasjon lindrer pollenallergi

  Finsk innovasjon lindrer pollenallergi

  Pollensesongen nærmer seg og 1 million nordmenn er berørt. Det finske selskapet Well02 har en ny metode som kan gjøre det lettere å puste for pollenallergikere - også for astmatikere. Mer enn 50.000 WellO2-produkter er solgt i Finland, der metoden er verdsatt og også brukt i helsevesenet. Well02 er nå tilgjengelig i Norge.

  Når våren kommer, begynner pollenallergikere å føle hassel-og bjørkepollen med symptomer som rennende nese, tett nese, nysing og røde øyne. Allergien kan også utløse astmatiske symptomer. Cirka 25 prosent av Norges befolkning opplever besvær med pollen og ti prosent av befolkningen har astma.

  Et nytt pusteapparat, Well02, kan hjelpe både pollenallergikere og astmatikere. Den er utviklet i Finland og er en kombinasjon av to velprøvde metoder: Pusting med motstand og dyp pusting av varm vanndamp.

  - Det unike med WellO2 er at det kombinerer disse to etablerte måtene for å forbedre pustekapasiteten og tilstanden til luftveiene, sier Anssi Sovijärvi, professor emeritus i klinisk fysiologi og en av Finlands ledende spesialister i lungefunksjon.

  Ullacarin Lindquist er ekstremt allergisk mot pollen og reiser vanligvis til Kanariøyene i den mest kritiske allergisesongen. I fjor kunne hun ikke reise dit på grunn av pandemien. Partneren hennes kjøpte da et pusteapparat, Well02, til henne.

  - Allergiproblemene forsvant ikke, men de ble lindret. Det ble lettere å puste, pulsen gikk ned og jeg følte meg bedre, sier Ullacarin. Jeg ble aldri så ille at jeg trengte å søke tilsyn. Jeg trente pusten minst en gang om dagen frem til midtsommer.

  Ved pollenallergi reduseres nesetetthet og slimakkumulering i luftrøret ved damppustingen, og det blir umiddelbart lettere å puste. Dampen hjelper også til å transportere partiklene som irriterer og forårsaker allergiske reaksjoner med en forbedret flimmerhårfunksjon.

  For mer informasjon kontakt: Anssi Sovijärvi, professor emeritus i klinisk fysiologi, Helsingfors Universitet, +358 40 042 3211, anssi.sovijarvi@welho.com eller Patrik Wigelius, Nordic Manager Well02, 076 141 4100, patrik.wigelius@well02.com eller Ilpo Kuronen, medisinsk sakkyndig Well02, tel. +358 45 139 3757, ilpo.kuronen@wello2.com.

  -----

  FAKTA

  Teknologien er globalt patentert, og pusteapparatet har fått stor oppmerksomhet i Finland, der den har solgt over 50.000 eksemplarer til privatpersoner og brukes også i helsetjenester for åndedrettstrening for blant annet KOLS-pasienter og astmatikere.

  Slik fungerer Well02

  Med pusteapparatet puster du inn varm damp som fukter slimhinnene og derved reduserer irritasjon i luftveiene fordi slim og partikler blir lettere renses ut. Effekten forbedres når du puster med en motstand samtidig, noe som får de minste luftrørene til å slappe av slik at pusteluften fordeles optimalt og dampen når de dype delene av lungene.

  Pusteapparatets innebygde motstand styrker luftveismusklene på en allsidig og effektiv måte og gjør dem mer utholdende. På sikt resulterer det i redusert kortpustethet og økt pusteevne.

  Derfor hjelper Well02 med pollenallergi

  Ved pollenallergi reduseres nesetetthet og slimansamlinger i luftrøret ved damppusting, og det blir umiddelbart lettere å puste.

  - Dampen bidrar også til at partiklene som irriterer og forårsaker allergiske reaksjoner blir transportert ut, sier Anssi Sovijärvi.

  Derfor hjelper Well02 med astma

  Astma kan utløses av allergener som pollen. Det er også en nær sammenheng mellom astma og nedsatte pustevaner. Både studier og mange selvopplevde historier viser at forbedrede pustevaner er et effektivt alternativ eller supplement til astmamedisiner.

  Anssi Sovijärvi forklarer at den unike kombinasjonen med Well02 - ved å styrke luftveismusklene ved motstandspust og samtidig forbedre luftrørets tilstand av den varme dampen - er ideell for å forebygge og lindre astma.

  - Astma er ofte assosiert med ansamlinger av slim og disse reduseres ved å puste med damp. Astma fører også til ujevn og ineffektiv fordeling av den inhalerte luften i lungene, noe som motstandspust kan motvirke.

  Fakta om pollenallergi

  I Norge er omtrent 25 prosent av befolkningen pollenallergisk. Pollenallergi kan, i tillegg til rennende nese, tett nese og kløe, påvirke luftrøret; du kan få kikhoste og kortpustethet. Pollenallergi kan også utløse astmatiske symptomer.

  Fakta om astma

  Cirka 10 prosent av nordmenn har astma. Astma skyldes en betennelse i slimhinnen i luftrøret som kan forårsake sammentrekninger i luftrøret (for eksempel under anstrengelse) som igjen forårsaker symptomer som kortpustethet og hoste.

  WellO2 lanseres i Norge

  Well02 er en finsk innovasjon, et pusteapparat med motstandspust (RMT, Respiratory muscle training) og med dampinnånding. Pusteapparatet er unikt fordi det kombinerer motstandspust og damppust og er derfor ideelt for rehabilitering av luftveiene ved å styrke lungefunksjonen. Det forbedrer også forsvarsmekanismene i luftveisslimhinnen mot virus. Well02 kan være viktig både for forebyggende formål og for restitusjon etter en lungesykdom. I munnstykket er det en motstand som er justerbar og tilpasset etter evnen. Dette gjør pustetreningen effektiv. Å puste med motstand er en etablert metode for å styrke pusten og redusere kortpustethet som er beskrevet i vitenskapelige studier, blant annet med astma- og KOLS-pasienter. Pustemusklene styrkes, brystet blir mer bevegelig og diafragma fungerer bedre.

  WellO2 er solgt i over 50 000 eksemplarer i Finland, de fleste på apotek, og har fått mye oppmerksomhet i finske medier. Pusteapparatet lanseres nå i Norge og i resten av Norden.

  WellO2 er enkel å bruke. Du setter deg ned og trekker pusten dypt gjennom et munnstykke som har en justerbar motstand. På samme tid, puster du inn varm vanndamp. Det er nok å trene noen minutter om dagen for å få veldig gode effekter.