Hjem / Nyheter/Blogg / Ny klinisk studie: Pusting med motstand kombinert med damp økte klart pustekapasiteten og forbedret lungevolum

Ny klinisk studie: Pusting med motstand kombinert med damp økte klart pustekapasiteten og forbedret lungevolum

15 minutter trening/dag i fire uker med WellO2 betydelig økt lungefunksjon hos personer med astma

Astma er den vanligste lungesykdommen i Norge og rammer omtrent 400 000 mennesker. Symptomene og lungefunksjonen til personer med mild astma bedres med astmamedisiner – derimot øker ikke styrken til luftveismusklene ved medikamentell behandling. I mer alvorlige tilfeller er ikke medisinene nok til å eliminere alle symptomer og forbedrer ikke lungefunksjonen tilstrekkelig. Pustetrening, hvor pust med motstand kombineres med varm vanndamp, er ikke tidligere studert klinisk i behandling av astma. En ny studie viser at metoden gir en betydelig forbedring av pustemuskelstyrke og lungefunksjon.

Resultatene av den kliniske studien utført i Finland ble presentert i begynnelsen av september på ERS 2022-kongressen til European Pulmonary Society i Barcelona. Resultatene viser at lett daglig trening, der motstandspust kombineres med varm damp, økte pustemuskelstyrken med 12-20 prosent på bare fire uker. I tillegg ble det funksjonelle volumet av lungene betydelig forbedret.
 
45 personer med mild eller moderat astma deltok i studien. Gjennom hele studien brukte de jevnlig sin egen tilpassede astmamedisin. Pasientene ble tilfeldig delt inn i en forsøksgruppe og en kontrollgruppe. Forsøkspersonene brukte pusteapparatet WellO2, som kombinerer motstand og damp. Kontrollgruppen fortsatte livet som før.

Unik metode og forskningsstudie

Pustetrening, hvor motstand ved inn- og utpust kombineres med varm damp, er ikke tidligere studert klinisk ved behandling av astma. Respiratorisk muskelstyrke ble vurdert ved å måle maksimalt luftveistrykk under inn- og utpust. Lungevolum og respirasjonsluftstrøm i lungene ble målt ved spirometri.

 
– Jo bedre tilstand luftveismusklene er i, jo lettere er det å puste selv for astmatikere, hvis luftveier har en tendens til å trekke seg sammen på grunn av ulike stimuli. Styrket luftveismuskulatur reduserer lungepasienters kortpustethet ved anstrengelse og hjelper dem lettere å takle alvorlige lungeinfeksjoner, for eksempel i forbindelse med koronasykdom, sier emeritusprofessor i klinisk fysiologi, Anssi Sovijärvi.
 
– Det er derfor viktig å styrke pustemuskulaturen. Dette kan gjøres effektivt og komfortabelt med motstandspust. I studien ble damppusting kombinert med motstandspusting. Økt pustestyrke har lenge vært kjent for å redusere tendensen til luftveiene til å trekke seg sammen og lette fjerning av slim fra lungene til astmatiske pasienter, fortsetter Sovijärvi.

Forfatterne av studien og publisering av resultater

Effektene på lungefunksjonen av motstands- og damppustetrening ved stabil astma

Forfatterne av studien er respirasjonsspesialist (Master of Health Care) og sykepleier, Katri Lindberg, phil dr (biokjemi) Ilpo Kuronen, øre-, nese- og halsspesialist Jukka Heinijoki og emeritus professor i klinisk fysiologi, Anssi Sovijärvi. Hovedresultatene av studien ble presentert på ERS 2022-kongressen i Barcelona i begynnelsen av september. Kongressen arrangeres av European Respiratory Society, som er Europas største vitenskapelige og forskningsorganisasjon med fokus på lungesykdommer. Organisasjonen omfatter mer enn 35 000 medlemmer.
 
Oppsummering av studien:
Introduksjon: Intensiv pustetrening med motstand forbedrer lungefunksjonen hos astmatikere, men effekten av lett eller moderat trening er kun studert i mindre grad.
 
Mål: Å undersøke effekten på lungefunksjonen under lett resistenspusting i kombinasjon med damp, hos pasienter med medisinsk behandlet astma.
 
Metode: Voksne med mild til moderat astma (N=45) ble tilfeldig delt inn i to grupper A (N=25) og B (N=20). Gruppe A brukte WellO2 til å utføre 15 minutters motstandsøvelser én gang om dagen i fire uker, som inkluderte inhalering av varm vanndamp. Gruppe B fortsatte sitt normale liv uten endringer. Den ekspiratoriske og inspiratoriske pustemotstanden ble justert til 30 % av den individuelle MEP-verdien (Maximum Expiratory Power). Alle forsøksdeltakerne brukte minst to inhalerte medisiner foreskrevet for lungesykdom gjennom hele studien. Spirometrivariablene MEP og MIP, ble målt i gruppe A og gruppe B før og etter studien ved samme måleintervall.
 
Resultater: Grunnverdiene for måling av lungefunksjonen til gruppemedlemmene skilte seg ikke signifikant fra hverandre. Følgende verdier målt ved slutten av eksperimentet forbedret seg betydelig mer i gruppe A enn i gruppe B: MEP (gjennomsnittlig +12,4 %, vs. +3,5 %, p=0,047), MIP (gjennomsnittlig +20,1 % vs. + 0,82 %, p=0,046), VC (gjennomsnittlig +3,7 % vs. 1,5 %, p=0,017) og FET (gjennomsnittlig +15,5 %, vs. -5,0 %, p= 0,024). I gruppe A var forbedringen fra baseverdiene svært signifikant: MEP (p=0,004), MIP (p<0,001), VC (p<0,001) og FET (p<0,001). Ingen negative effekter av treningen ble notert.
 
Konklusjon: Lett daglig motstandspusting kombinert med damp i fire uker øker respiratorisk muskelstyrke og vitalkapasitet (VC) hos pasienter hvis astma behandles med tradisjonell lungemedisin.

Astma er en folkesykdom

I Norge lider rundt 400 000 mennesker av astma. Astma hos barn er også vanlig, med en prevalens i Norge på 8–10 prosent i skolealder.

Ifølge en rapport fra Global Asthma Network lider 334 millioner mennesker over hele verden av astma. Det er den vanligste kroniske lungesykdommen i verden.
 
Den kliniske studien viser at personer med diagnosen astma, i tillegg til medisiner, kan forbedre lungefunksjonen og føle seg bedre gjennom en kort daglig pusteøvelse.
 
Vedlegg:
Effekter av mottrykkpusting med dampinhalasjon på lungefunksjonen ved stabil astma. >
 
Mer informasjon:
WellO2 Oy. Kontaktperson Sverige/Norge:
Patrik Wigelius, Nordensjef, +46 76 14 14 100, patrik.wigelius@wello2.com
 
En av forfatterne av forskningsrapporten, Ilpo Kuronen, er minoritetseier i WellO2, som utvikler utstyr for pustetrening. Katri Lindberg jobber i WellO2 Oy som ekspert på lungesykdommer. De andre forfatterne har ingen bånd til Wello2 Oy.
 
Wello2 er et allsidig pustetreningsverktøy som kombinerer motstand ved inn- og utpust med damp. Det er en internasjonalt patentert finsk innovasjon med over 100 000 brukere. Enheten er tilgjengelig i apotek, hjemmeelektronikkbutikker, velassorterte spesialbutikker og fysioterapibedrifter, samt i nettbutikken WellO2. www.wello2.no, www.nordicbreathing.com