Hjem / Personvernerklæring

Personvernerklæring

Beskrivelse av databeskyttelsen for WellO2 Oys kunderegister

Beskrivelse av databeskyttelsen i henhold til lovgivning som gjelder personopplysninger (særlig personopplysningsloven 523/1999, §§ 10 og 24, Databeskyttelsesforordning 2016/679 (EC)).
(beskrivelse oppdatert 15.2.2022)

1. Registeransvarlig

WellO2 Oy
Fo-nummer: 1627355-6
Verstaankatu 5 A 3, 33100 Tampere, FINLAND
Telefon: +358 10 5837 966

 

2.  Behandlingsansvarlig

Arja Ahvenniemi / Petri Remes
WellO2 Oy
Telefon: +358 10 5837 966
e-post: info@wello2.com

 

3. Navnet på registeret

Kunderegisteret er basert på kundeforhold til og andre relevante forhold til WellO2 Oy ("WellO2s kunderegister")

 

4. Formål med registeret

Målrettet digital markedsføring, levering av produkter og tjenester, utvikling av aktiviteter, gjennomføring av studier og informasjon med f.eks. nyhetsbrev.

 

5. Informasjonsinnhold i registeret

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

 

6. Vanlige informasjonskilder

Personlig informasjon blir hovedsakelig samlet inn fra brukere i forbindelse med bestilling eller registrering, eller senere under et kundeforhold, samt informasjon som oppstår når du besøker nettstedet, inkludert IP-adressen.

 

7. Offentliggjøring og overføring av data

Vi verken selger, leier eller overfører identifiserte personers personopplysninger til tredjepart. Vi kan overføre brukernes personopplysninger på grunnlag av krav som stilles av vedkommende myndighet eller annet organ, i samsvar med gjeldende lov. Vi kan overføre data til vitenskapelige eller historiske forskningsformål, forutsatt at dataene er skrevet om på en slik måte at opplysningsobjektet ikke kan identifiseres fra disse dataene.

 

8. Overføring av data utenfor EU eller EØS

Vi bruker Facebooks, Googles, LinkedIns og Twitters tjenester. Deres serverdistribusjon kan være lokalisert utenfor EU. Brukere kan gjøre seg kjent med vilkårene for respektive fellestjenester på deres respektive nettsteder.

 

9. Prinsippene for behandling av personopplysninger

Manuelt materiale
Manuelt innsamlede data lagres trygt på en låst plass med begrenset tilgang.

Elektronisk materiale
Vi bruker relevante tekniske og organisatoriske databeskyttelsesverktøy for å beskytte personopplysninger for uautorisert inntrenging, overføring, ødeleggelse eller annen uautorisert håndtering. Slike metoder inkluderer brannmurer, krypteringsteknologi, sikre enhetsrom, relevant tilgangskontroll, kontrollert tildeling og overvåking av brukerrettigheter, krypteringsmetoder, instruksjoner for personell som håndterer personopplysninger, og nøye valg av underleverandører.

 

10. Retten til granskning

Kunden har rett til å gjennomgå informasjonen angående ham eller henne.

 

11. Retten til å kreve korrigering av data

Kunden har rett til å slette eller rette data som gjelder ham eller henne, bortsett fra data som er basert på lovgivning.

 

12. Andre rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysninger

Brukere har rett til å forby overføring og håndtering av data for direkte annonsering, fjernsalg og annen direkte markedsføring, ved å kontakte vår kundeservice.