Hjem / Brukervilkår

Brukervilkår

VILKÅR FOR BRUK AV INTERNETTSIDENE
I disse bruksbetingelsene forteller vi deg om vilkårene og betingelsene som gjelder materiale som publiseres på WellO2 Oys hjemmeside. WellO2 Oy har rett til å oppdatere disse vilkårene og endre innholdet på nettstedet uten forhåndsvarsel.

Ved å bruke nettstedet godtar du disse vilkårene og betingelsene, og forplikter deg til å overholde gjeldende lov og andre forskrifter. Bruk av nettstedet er forbudt i tilfelle du ikke samtykker til disse vilkårene.

IMMATERIELLE EIENDOMSRETTIGHETER
Nettstedets immaterielle rettigheter eies av WellO2 Oy, eller av en annen separat spesifisert enhet. Alle rettigheter er forbeholdt i alle land.

INNHOLD PÅ NETTSIDE
Informasjonen om sykdommer, helseproblemer og bevaring av disse som nettstedet inneholder er kun til informasjonsformål. Denne informasjonen kan ikke under noen omstendigheter erstatte råd og instruksjoner fra medisinsk fagpersonell. Diskuter alltid med helsepersonell før du iverksetter tiltak på grunnlag av nettstedets informasjon.

WellO2 Oy tilstreber at informasjonen som er publisert på nettstedet skal være nøyaktig og oppdatert. Til tross for vår aktpågivenhet, kan vi imidlertid ikke garantere nøyaktigheten og aktualiteten til informasjonen på nettstedet.

ANSVARSFRASKRIVELSE
Vi prøver å sikre at nettstedet vårt fungerer kontinuerlig og nøyaktig i alle situasjoner, men vi kan ikke garantere at nettstedet alltid er tilgjengelig, eller at det alltid fungerer optimalt. WellO2 Oy tar ikke noe ansvar for direkte eller indirekte skader som kan oppstå som følge av bruk eller hinder for bruk av nettstedet eller andre elektroniske tjenester, og for eventuelle skader som oppstår som følge av dette.

WellO2 Oy påtar seg ikke noe ansvar for virusinfeksjon fra nettstedet til brukernes datamaskiner, eller for annen skadelig programvare. WellO2 Oy aksepterer heller ikke noe ansvar for direkte eller indirekte skade som nevnte skadeprogramvare kan forårsake.

Vårt firma kan ikke overvåke innholdet på koblede tredjeparts nettsteder, og kan derfor ikke ta ansvar for nøyaktigheten og aktualiteten til informasjonen som finnes der. Lenkene er utelukkende ment som hjelpemidler, og tilstedeværelsen av lenkene på nettstedet skal ikke tolkes som WellO2 Oys støtte for de koblede nettstedene.